دو کلمه در دفاع از شورای نگهبان

دو کلمه در دفاع از شورای نگهبان

جناب آقای محسن هاشمی در دو مناظره تلویزیونی با آقایان حسین شریعتمداری و بهادری جهرمی مطالبی در تخطئه عملکرد شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری مطرح کردند که قابل دقت، نقد و ارزیابی است.

دو کلمه در دفاع از شورای نگهبان

بیشتر بخوانید

پرسش‌های بی‌جواب!

پرسش‌های بی‌جواب!

ایران اسلامی به مدد الهی مسیر انبیاء الهی به‌ویژه پیامبر اعظم (ص) را در همه حوزه‌ها به‌ویژه حقوق زنان با قدرت پی می‌گیرد نگاه نخبگانی جهان اسلام و جهان غیراسلام که زیر سلطه فکری غرب نیست، به احکام و مبانی تئوریک الهی حقوق زنان است.

پرسش‌های بی‌جواب!

بیشتر بخوانید