روایت دانشجوی اهل عراق از دوران تحصیل خود در ایران

روایت دانشجوی اهل عراق از دوران تحصیل خود در ایران

عراق که می‌روم انگار خانه و کاشانه‌ام را در ایران ول کرده‌ام آمده‌ام عراق، به شدت بی‌قراری می‌کنم… مادرم تعجب می‌کند و می‌گوید، دختر تو ۳۲ سال در عراق زندگی کردی ولی تاثیرش به اندازه ۵ سال ایران نیست.

روایت دانشجوی اهل عراق از دوران تحصیل خود در ایران

بیشتر بخوانید