گزارش ویژۀ اکونومیست دربارۀ صنعت بازی‌های کامپیوتری – قسمت اول

گزارش ویژۀ اکونومیست دربارۀ صنعت بازی‌های کامپیوتری – قسمت اول

به نظر می‌رسد این دهه، دهۀ بازی‌های کامپیوتری است. بازی‌کردن که از شروع پاندمی کرونا رشدی تصاعدی را تجربه کرده، حالا نزدیک به چهل درصد از کل جمعیت دنیا را به خود مشغول کرده است!

گزارش ویژۀ اکونومیست دربارۀ صنعت بازی‌های کامپیوتری – قسمت اول

بیشتر بخوانید

دستفروشی تربیت مدرسه‌ای

دستفروشی تربیت مدرسه‌ای

دستفروشی تربیت مدرسه‌ای، نوعی بی نظمی و بی بند وباری در ارائه خدمات تربیت مدرسه‌ای است، و در کشور ما که انسجام اجتماعی از دغدغه های مهم است، یک چالش و تهدید جدی محسوب می شود. محمد حسنی

دستفروشی تربیت مدرسه‌ای

بیشتر بخوانید

آب از سرچشمه گل‌آلود است / شروع دوباره تحول

آب از سرچشمه گل‌آلود است / شروع دوباره تحول

یک کارگروه بازنگری مبانی نظری لازم است تا با شناسایی چالش‌ها و کاستی‌ها، به احصاء پژوهش‌ها و مطالعات مورد نیاز به‌منظور بازبینی و اصلاح مبانی نظری بپردازد. مجتبی عابدپور

آب از سرچشمه گل‌آلود است / شروع دوباره تحول

بیشتر بخوانید

آب از سرچشمه گل‌آلود است / شروع دوباره تحول- بخش چهارم

آب از سرچشمه گل‌آلود است / شروع دوباره تحول- بخش چهارم

یک کارگروه بازنگری مبانی نظری لازم است تا با شناسایی چالش‌ها و کاستی‌ها، به احصاء پژوهش‌ها و مطالعات مورد نیاز به‌منظور بازبینی و اصلاح مبانی نظری بپردازد. مجتبی عابدپور

آب از سرچشمه گل‌آلود است / شروع دوباره تحول- بخش چهارم

بیشتر بخوانید

آب از سرچشمه گل‌آلود است / ره‌نامه نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران – بخش سوم

آب از سرچشمه گل‌آلود است / ره‌نامه نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران – بخش سوم

ره‌نامه، حراست از خط فکری مبانی را در خط‌مشی‌ها بر عهده دارد، ولی نمونه‌هایی برای نقض این کارکرد در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به مثابه خط‌مشی‌های حاصل از مبانی نظری و ره‌نامه وجود دارد. مجتبی عابدپور

آب از سرچشمه گل‌آلود است / ره‌نامه نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران - بخش سوم

بیشتر بخوانید