مهدی بابا

مهدی بابا

گروه تدوین

محمد مهدی بابا ، متولد 28 خرداد 1380 دانشجوی رشته نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی
  • Phone: +98 9371983014
  • Email: mehdibaba789@gmail.com