سجاد کیامیری

سجاد کیامیری

مدیر تولید

سجاد کیامیری ؛ متولد 20 فروردین سال 67 متولد شده و در زمینه های : مدیر تولید استیج خبر نگار فرهنگی هنری ماهین نیوز خبر نگار اجتماعی ماهین نیوز بیش از صد مصاحبه با هنرمندان پیشکسوت سینما و موسیقی تهیه کننده مستند
  • Phone: +98 9353361222